Upsvar Kontakt

sponzorované odkazy

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

Sekcia služieb zamestnanosti
sekretariát sekcie:
Dagmar Slaná (02/20 444 897)
Diana Bagalová (02/20 444 860)

Sekcia riadenia
sekretariát sekcie:
Mgr. Nina Kováčiková (02/20 444 833)
Ľudmila Eichlerová (02/20 455 860)
Ivana Baluchová (02/20 455 900)

Sekcia sociálnych vecí a rodiny
sekretariát sekcie:
PhDr. Lenka Banská (02/20 455 921)

Sekcia ekonomiky
sekretariát sekcie:
Andrea Mičová (02/20 441 851)

Odbor kontroly

sekretariát:
Iveta Jonášová (02/20 441 803)

reklama